IŠRAŠAS IŠ LOMBARDO TAISYKLIŲ
1. Priimami įkeitimui paskolai gauti: brangieji metalai, jų laužas, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai bei kitas turtas.
2. Už daiktų saugojimą papildomas mokestis neimamas.
3. Pasibaigus saugojimo biliete nurodytam terminui suteikiama
1 lengvatinė savaitė išpirkti įkeistam daiktui. Už šį laiką klientas privalo papildomai sumokėti 25% skačiuojant nuo paskolos sumos.
4. Pasibaigus lengvatiniam terminui, įkeistas daiktas pereina įmonės nuosavybėn.
5. Daiktai priimami tik pateikus pasą arba kitą pakeičiantį dokumentą.
6. Iš asmenų, pateikiančių daiktus, priėmėjas turi teisę reikalauti įrodymų apie daikto pateikėjo nuosavybės teises į juos.
7. Saugojimo bilietas išduodamas daikto pateikėjo vardu. Įteikėjas privalo nedelsiant pranešti apie netikslius įrašus šiame biliete.
Perduodant vardinį bilietą kitam asmeniui, suteikiant teisę atsiimti įkeistą daiktą, leidžiama tik sudarant notariškai patvirtintą įgaliojimo sutartį.
Pametęs įkeitimo bilietą, daiktų savininkas nedelsdamas turi raštu apie tai pranešti. Remiantis tokiu pareiškimu ir nurodžius bilieto numerį, išduodamas pamestojo bilieto dublikatas.
8. Už įkeistą turtą priėmėjas atsako daiktų įkainojimo suma.
9. Priimtas turtas grąžinamas savininkui tik visiškai padengus visas priklausančias įmokas už atitinkamas operacijas.
10. Turtinius ginčus sprendžia teismas.